Archives for

Cronică: În întâmpinarea unui festival de muzică contemporană

MERIDIAN 2018

Vlad Văidean: În întâmpinarea unui festival de muzică contemporană

Cel sau cea care citește cronicile din Festivalul Meridian știe de la bun început despre ce poate fi vorba: despre „muzica contemporană”. Citește tocmai pentru că face parte din aceeași sectă cu autorul. Simte însă nevoia autorul acestor rânduri să se adreseze și celor care nu citesc pagini despre muzică contemporană. Și atunci el nu poate începe altfel decât punând-o (și punându-se) sub semnul întrebării.

Lumea e încăpătoare, toți au un loc sub soare; oamenii sunt mulți, iar activitățile lor – imposibil de inventariat, imposibil de unificat. Printre ele se numără și facerea, ascultarea și discutarea acestei așa-numite muzici contemporane.

Câți dintre mulții oameni de sub soare își ocupă timpul cu această activitate? Sigur, înainte de a răspunde, e utilă și benefică reamintirea următorului fapt știut și proclamat la unison de toată lumea: muzica în general poate fi considerată una dintre puținele activități care-i unifică pe mulți oameni. Totuși, întrebarea anterioară a fost pusă tocmai pentru previzibilitatea răspunsului: puțini oameni își ocupă timpul cu muzica contemporană. Chiar infim de puțini, s-ar putea spune, dacă s-ar ține cont de prestigiul spiritual pe care s-a obișnuit să și-l revendice această activitate, în calitatea ei de urmașă scăpătată a ceea ce istoria a consacrat drept cea mai elevată, înălțătoare, profundă, pretențioasă formă de muzică – i s-a spus „muzică clasică” (sau savantă sau academică sau cultă; și alți termeni incomozi).

În fine, cauzele care au dus la această sublimă irelevanță îi sunt fără îndoială cunoscute cititorului – altfel nici n-ar mai citi. Ar fi și cu totul lipsit de bun simț din partea autorului dacă ar încerca pertinenta și definitiva deslușire a respectivelor cauze tocmai acum și tocmai aici. În plus, pe cel care nu citește mai mult ca sigur nu-l interesează respectivele cauze. În schimb, s-ar putea să-l intereseze (adică să-l nedumerească) tocmai ceea ce nici autorului nu-i dă pace, împiedicându-l să înceapă în bună regulă.

În definitiv, ce-i determină pe unii oameni să realizeze ceva pe lumea asta, în pofida indiferenței mediatice și uneori chiar a obstacolelor de tot soiul de care știu foarte bine că sunt nevoiți să se izbească? Ce resorturi, ce nădejdi, ce idealuri le mențin trează convingerea că ceea ce realizează ei are o anumită valoare? De ce mai există pe lumea asta compozitori și interpreți, ascultători și muzicologi preocupați de muzica contemporană, din moment ce lumea pare să nu prea-i bage-n seamă? Pur și simplu să fie vorba doar despre același sado-masochism interior numit idealism, cu atât mai admirabil, cu cât are orgoliul de a se ști ignorat? Sau poate doar pentru că acești infim de puțini cândva asta au învățat să facă cel mai bine, iar acum funcționează în virtutea unei autosuficiente inerții profesionale? Sau poate e la mijloc și acea mică vanitate, acea siguranță și satisfacție interioară, acea mai mult sau mai puțin iluzorie justificare a propriei existențe pe care o conferă sentimentul apartenenței la un grup, la o tradiție, la o castă spirituală? Ce vrea să fie, până la urmă, această muzică savantă a vremurilor de astăzi? Vrea să fie prilej de reculegere? Pretinde ea efort intelectual susținut? Vizează ea înălțimile, dar și rădăcinile cele mai interiorizate? Păi de ce, dacă lumea cea mare caută de fapt în muzică în primul rând un panaceu distractiv, o mică mângâiere pe creștet, o mică gâdilare și-o scurtă sărutare?

De bun simț ar fi acum ca autorul să declare că s-a pierdut pe drum. Îi mai rămâne doar atât: să spere că lumea se va dovedi cel puțin la fel de încăpătoare.

Cronică: Debut de MERIDIAN

MERIDIAN 2018

Vlad Văidean: Debut de Meridian

Un recital cu adevărat deosebit a marcat deschiderea celei de-a XIV-a ediții a Festivalului Meridian. Tocmai acest fapt m-a frapat, înainte de toate: că rolul inaugurator i s-a acordat unui recital de cvartete de coarde, aproape toate cântate în primă audiție absolută. E o opțiune pe m-am simțit tentat să o interpretez ca pe un fel de declarație de intenție, ca o expresie esențializată a naturii oricărui festival dedicat muzicii contemporane. Căci ce alt tip de muzică rămâne etalonul profunzimii deopotrivă intelectuale și afective dacă nu tocmai cvartetul de coarde? Cum altfel dacă nu ca un manifest poate fi interpretată așezarea în cap de listă a celui mai cerebral și introspectiv gen muzical, care a căpătat reputația istorică a celei mai redutabile pietre de încercare pentru măiestria și maturitatea oricărui compozitor, care îi provoacă deopotrivă pe interpreți și ascultători la căutarea plăcerii în efortul concentrării spirituale?

Pregnantă a fost impresia generală de defilare a unor semnături creatoare perfect închegate, stăpâne pe propriile mijloace și posibilități. Din fiecare lucrare prezentată a reieșit această siguranță a meșteșugului și a afectului, ceea ce nu înseamnă altceva decât maturitate creatoare, ajunsă în posesia unei individualități distincte, pe linia căreia se afirmă consecvent, redimensionându-și, eventual lărgindu-și preocupările și obsesiile proprii. S-ar putea crede că o astfel de trăsătură e sesizabilă mai degrabă de către cei deja familiarizați cu stilurile compozitorilor respectivi; totuși, punctul forte al maturității creatoare rezidă tocmai în eficiența cu care îi convinge până și pe neofiți că are într-adevăr ceva de spus (virtute cardinală, ce nu e deloc democratic distribuită), că știe de unde vine și încotro se îndreaptă. În plus, dincolo de amprenta personală a fiecărui compozitor, a părut să subziste undeva, în adâncuri implicite, sentimentul apartenenței la o aceeași școală de compoziție.

De pildă, chiar cel mai tânăr autor – Roman Vlad – s-a dovedit în cvartetul Vibrații atașat de binecunoscuta paradigmă postenesciană a doinirii eterofonice, pe care a alternat-o cu discrete dinamizări, făcând-o să vibreze pe nivele variate de intensitate afectivă: a adus-o mai întâi în pragul elegiei, apoi în cel al tânguirii dramatice, până când s-a înscris pe traiectoria purificării finale, cantonată în registrul acut. S-ar putea spune, de fapt, că fiul a învățat lecția tatălui, căci același scenariu expresiv – să-i zicem „în căutarea paradisului pierdut” – și același dozaj ireproșabil între stări au putut fi regăsite și în duetul de viori Sonorități din flori albastre al lui Ulpiu Vlad: și aici discursul a început prin a levita în propria-i stază onirică și melismatică, de evidentă sorginte postenesciană, pentru ca mai apoi să capete, aproape pe nesimțite, irizații dramatice, retopite în final în aceeași puritate melopeică din care au izvorât.

Mai narative, mai pastelate s-au dovedit cvartetele lui Adrian Pop (Pas de quattre) și Dan Dediu (Axis). Deși de facturi stilistice diferite, ambele au captivat prin diversitate și prin știință a contrastelor: primul a oscilat, pe de o parte, între ticăituri, structuri imitative, ostinato-uri și acumulări motorice nelipsite de o anume vervă șostakoviciană, iar pe de altă parte a oferit la răstimpuri spațiu de desfășurare unor cantilene generoase, aproape neoromantice. Cel de-al doilea a creionat un scenariu expresiv bizar, un fel de simbolizare sonoră a reprimării psihologice care, cu cât persistă mai mult, cu atât se soldează în cele din urmă cu răbufniri mai copleșitoare: gesturile pointiliste au predominat inițial, instaurând misterul apăsător al răsuflării tăiate, zădărnicind fiecare încercare a unor mecanisme ritmice ghidușe sau a unor strigăte omofone tragice de a ieși la suprafață și de a închega fluența. Acestea s-au emancipat însă ulterior, ajungând să alterneze fulgerătoare și să se suprapună într-o goană macabră, al cărei punct concluziv a părut să survină într-un mod oarecum aleator.

Dar probabil cel mai acaparant și solicitant (atât tehnic, cât și expresiv) a fost Cvartetul de coarde nr. 5 al lui Adrian Iorgulescu: angrenat la rândul lui în zona aceleiași trepidații vehemente care nu suportă stagnarea, în miezul căreia fermentează neîncetat nevoia direcționării ferme a fiecărui gest, acest cvartet a convins prin robustețe și aplomb, prin rigoarea concepției formale care nu lasă absolut nimic la voia întâmplării și care e deopotrivă capabilă să-și țină ascultătorii cu sufletul la gură.

Dar nu în ultimul rând trebuie adăugat că, mai mult decât oricare alt tip de muzică, cea contemporană este profund dependentă de dăruirea și profesionalismul interpreților, nu prea numeroși, care aleg să o promoveze. De aceea, pentru faptul că au făcut posibilă înțelegerea și trăirea în condiții ideale a valoroaselor lucrări tocmai descrise, membrii cvartetului Gaudeamus – Lucia Neagoe (vioara I), Raluca Irimia (vioara II), Leona Varvarichi (violă) și Ștefan Neagoe (violoncel) – merită cuvinte de laudă. Seriozitatea și lipsa de ostentație cu care s-au angajat în pretențioasele partituri abordate au ilustrat perfect ceea ce Ulpiu Vlad, directorul artistic al festivalului, a enunțat ca fiind preocuparea de căpătâi a muzicienilor participanți la Meridian: „…să afli ce ai făcut tu prin muzică, iar nu neapărat ce ai primit de la ea”.

Cronică: TRAIECT în Meridian

MERIDIAN 2018

Desiela Ion: TRAIECT în Meridian

Ultima lună de toamnă anunță, deja de paisprezece ediții încoace, desfășurarea Festivalului Internațional Meridian, organizat de Uniunea Compozitorilor și Muzicologilor din România. Concertele festivalului sunt dedicate anul acesta Centenarului Marii Uniri și se aliniază motto-ului ediției prezente: „confluențe”, sugestiv reprezentat grafic în caietul-program. Însă nu doar despre intersectarea genurilor muzicale, ideilor sau a mijloacelor de expresie este vorba în această săptămână, ci și despre diversitatea evenimentelor incluse în ediția curentă. O serie de manifestări artistice, precum conferințe ale unor compozitori, interpreți sau arhitecți, lansări de CD-uri sau de partituri, expoziții și concerte multimedia se numără printre evenimentele care marchează ediția centenară a Festivalului Meridian din anul 2018.

Cel de-al doilea concert al primei zile a fost cel susținut de Grupul de Muzică Nouă TRAIECT, înființat în anul 1982 de către Sorin Lerescu, ansamblul aflându-se și în prezent sub conducerea muzicală a compozitorului. De mai bine de treizeci de ani, principalul obiectiv al grupului este de a prezenta lucrări în primă audiție semnate atât de creatori români, cât și de compozitori străini. Iată că și în concertul din 5 noiembrie, Grupul de Muzică Nouă TRAIECT a propus publicului un repertoriu cu șapte lucrări, dintre care șase în primă adiție românească și o lucrare în primă audiție absolută, excepția fiind ultima piesă.

Canticae et Diverbia pentru flaut, clarinet, vioară, violoncel și pian a lui Harry Crowl, în interpretarea lui Alexandru Hanganu, Răzvan Gachi, a Geaninei Săveanu-Meragiu, Vioricăi Nagy și a lui Andrei Podlacha, s-a desfășurat pe două planuri, așa cum indică și titlul: pe de-o parte exista cântecul propriu-zis, interpretat solo sau de mai multe instrumente, și pe de altă parte se distingea „dialogul”, fie el structurat ca întrebare-răspuns sau ca dublă afirmație. Poate și din cauza lungimii lucrării, sau a ideilor muzicale foarte diverse, distincția dintre cele două planuri s-a dovedit a fi un drum anevoios, care a necesitat maximă atenție din partea publicului.

Următoarea lucrare, atent aleasă în prelungirea precedentei, a adus în prim-plan sensibilitatea vocii feminine, în interpretarea Claudiei Codreanu. Portrait imaginaire pentru mezzosoprană, saxofon și pian de Sorin Lerescu, pe textul unui poem cu același titlu de Hélène Dorion, a continuat ideea dialogului. Melodia vocală a fost întreruptă de câteva ori de către ceilalți doi interpreți, angrenați în discuția muzicală imaginată de Sorin Lerescu, organizată tripartit, cu întrebarea cheie „est-ce toi qui… ”, care marchează debutul și finalul lucrării.

Martin Q Larsson a contribuit la concertul de luni seara cu o piesă din zona muzicii minimaliste, Gyration Point 3.21 pentru flaut, clarinet, trombon, vibrafon, pian, vioară și violoncel. Cu structuri muzicale care se repetau în unison, în stretto sau cu rol de ecou, lucrarea lui Larsson a reușit, din perspectiva mea, să întrunească acele calități care îi asigură  unei piese de tip minimalist coerența necesară pentru evitarea simplismului, generată de repetările stridente și obositoare. De notat la această piesă ar fi și apariția vibrafonului și a saxofonului, în interpretarea altor doi membri TRAIECT, Georgeta Radu și Cătălin Bucerzan.

Programul concertului a continuat cu Valentin Timaru, Meditații pentru clarinet solo, o lucrare construită pe analogia dintre acțiunea propriu-zisă a meditației și redarea ei sonoră instrumentală, cu valuri de arpegii și sunete lungi, melodioase, în vibrato. Cu toate că și următoarea lucrare poartă un titlu dintr-o zonă înrudită, Dreams V pentru flaut, clarinet, vioară, violoncel și pian de Sonia Bo a contrastat puternic cu piesa lui Timaru. Dacă acesta și-a imaginat meditația într-o atmosferă de reverie, de liniște și introspecție, Sonia Bo a conturat o lume a viselor răscolitoare, unde realitatea este cea care învinge și care biruiește scurtele momente de tulburare.

Ultimele două lucrări ale concertului au păstrat pattern-ul repertorial, adică alternanța unor piese interpretate de un grup restrâns de instrumente cu cele redate de un ansamblu mare. După furtuna din Dreams V de Sonia Bo a urmat Fairy Tale for a Duo, pentru două viori, de Teodor Nicolau, o piesă care a scos în evidență virtuozitatea celor două violoniste, Geaninei Săveanu-Meragiu alăturându-se Raluca Florescu, invitata Grupului de Muzică Nouă TRAIECT din seara de 5 noiembrie. În final, Dana Cristina Probst a realizat, cu Alba Carolina pentru ansamblu, o lucrare de sinteză, cu accent pe expresivitate melodică, structuri recurente, dialoguri instrumentale sau virtuozitate tehnică, motiv pentru care am considerat că alegerea repertorială s-a dovedit a fi diversă, inteligent organizată.

În schimb, atitudinea unor interpreți nu a fost întotdeauna de înțeles, publicul prezent la sala Auditorium din UNMB putând să observe o anume nepăsare sau chiar șușoteli nepoliticoase ale instrumentiștilor care nu cântau, în timpul pieselor pentru formații restrânse, de duo sau trio…

[Fotografii de D. Ion]

Cronică: Muzică românească de cameră în Casa Lipatti

MERIDIAN 2018

Vlad Ghinea: Muzică românească de cameră în Casa Lipatti

Data de 19 martie 2017 a marcat un moment important pentru cultura românească: aniversarea a 100 de ani de la naşterea lui Dinu Lipatti. Un an mai târziu, în cadrul celei de a doua ediţii a Festivalului „I love Lipatti”, s-a deschis Casa Artelor „Dinu Lipatti” (cel mai nou centru cultural bucureştean), tocmai în imobilul în care a trăit marele pianist până la plecarea sa din ţară, în 1943.

Inclus în Festivalul Internaţional „Meridian” (ediţia a XIV-a), evenimentul din 8 noiembrie (găzduit de Casa Artelor „Dinu Lipatti”) s-a desfăşurat în trei părţi: o conferinţă a compozitoarei Irina Hasnaş, cu tema Dinu Lipatti creator; un recital de flaut, al cărui protagonist a fost Cătălin Opriţoiu; un recital de lieduri, susţinut de mezzosoprana Claudia Codreanu şi de pianista Diana Dembinski Vodă.

Irina Hasnas – Foto: Paul Buciuta/CADL

Directorul-fondator al instituţiei de cultură, regizoarea Alice Barb, a vorbit în introducere despre traseul parcurs de la stadiul de proiect la reuşita de a salva şi a conserva casa care a aparţinut odinioară familiei Lipatti (iniţial, se dorea de către proprietari deschiderea unui pub în acest loc), precizând faptul că a condiţionat activităţile festivalului în această incintă de includerea în programe a lucrărilor lui Dinu Lipatti. Conferinţa Irinei Hasnaş s-a axat așadar pe creaţia lui Lipatti, prezentându-se personalităţile care au influenţat stilul său componistic neoclasic (Paul Dukas, Nadia Boulanger, George Enescu, Mihail Jora şi alţii). De asemenea, au fost redate câteva înregistrări ale lucrărilor lui Lipatti, aflat şi în ipostaza de interpret: Nocturna în fa diez minor pentru pian (1941), Concertino în stil clasic, op. 3 pentru pian şi orchestră de cameră (1936) sau Sonatina pentru mâna stângă (1941). La finalul conferinţei a fost ilustrată strânsa legătură artistică dintre Enescu şi Lipatti printr-o înregistrare a Sonatei a III-a pentru pian şi vioară „în caracter popular românesc” în la minor, op. 25 de Enescu, aceasta fiind precedată de un citat care îi aparţine lui Yehudi Menuhin: „Dacă, într-adevăr, muzica sporeşte trăinicia legăturilor interumane, este la fel de adevărat că Dinu Lipatti mi-a fost un frate, George Enescu fiindu-ne, la amândoi, un naş întru spirit şi muzică.”

Catalin Opritoiu – Foto: Paul Buciuta/CADL

Tehnica instrumentală desăvârşită şi sensibilitatea artistică au caracterizat interpretarea flautistului Cătălin Opriţoiu. Lucrarea Triptic de Lidia Ciubuc s-a remarcat prin momentele de virtuozitate, care au precedat o secţiune cu un vădit caracter meditativ (piesa a trebuit reluată la final din cauza intervenţiei nedorite a unei sonerii din public, fapt ce a compromis în primă fază înregistrarea realizată de cei de la Radio România Muzical). Recent dispărut dintre cei vii (în anul 2016), Thomas Beimel a explorat tehnica instrumentală, în special cântatul concomitent din flaut şi din voce, în lucrarea das tor des kusses (de fapt, singura aparținând unui compozitor străin din tot evenimentul). A urmat prima audiție absolută De unul singur de George Balint, pentru flaut piccolo şi alto, cu „incantaţii” vocale. În Sonata pentru flaut solo de Tiberiu Olah s-a evidenţiat „jocul” armonicelor, iar Introducere şi Allegro de Dinu Lipatti a creat în prima secţiune o atmosferă de tip impresionist, fiind urmată de o parte în tempo rapid, cu elemente populare româneşti.

Diana Voda si Claudia Codreanu - Foto: Paul Buciuta/CADL

Duo-ul Claudia Codreanu – Diana Vodă a dezvăluit apoi o excelentă compatibilitate artistică, întărită de o cunoaştere aprofundată a repertoriului şi de o remarcabilă implicare afectivă, fie că vorbim de lucrări de Zeno Vancea (Moină, pe versuri de George Bacovia), Cornel Ţăranu (Tu reviendras I şi II din ciclul 5 Tzara lieds, pe versuri de Tristan Tzara), Felicia Donceanu (Balet, versuri de Bacovia), Nicolae Coman (Sufletele fântânilor, pe versurile Marianei Dumitrescu) sau Valentin Gheorghiu (Transfigurare, pe versuri de Tudor Arghezi). Diana Vodă s-a aflat şi în ipostaza de compozitor, propunând un ciclu de cinci lieduri, Anotimpuri (pe versurile lui Lucian Blaga; unul dintre lieduri este un autoportret, restul parcurgând cele patru anotimpuri până la clopoţeii peisajului iernatic). De asemenea, au fost prezentate în primă audiţie absolută lieduri aparţinând Olguţei Lupu (Viziune; se remarcă interesantul comentariu componistic la versurile lui Marin Sorescu) şi lui Dinu Savu (Singur, pe versuri de James Joyce). Prin Deux ariettes oubliées (pe poezii de Paul Verlaine) din ciclul Cinci lieduri de Dinu Lipatti, s-a completat cadrul evocator al personalităţii marelui muzician român.

Un mini-maraton (început la ora 18 şi încheiat în jurul orei 21), evenimentul din 8 noiembrie a păstrat ca leitmotiv personalitatea lui Dinu Lipatti, lăsând în urmă o întrebare dureroasă: ce compoziţii ar mai fi oferit Lipatti dacă ar fi rămas mai mult pe această lume?

Cronică: Muzică și poezie

MERIDIAN 2018

Desiela Ion: Muzică și poezie în a doua zi a Festivalului Meridian

Nu este pentru prima dată când ansamblul devotioModerna îmbină aceste două arte într-un concert de muzică contemporană din cadrul Festivalului Internațional Meridian. În anul precedent, publicul a avut ocazia să asiste la un eveniment asemănător, în care fiecare compoziție interpretată de ansamblu era precedată de o poezie aleasă de creatorul fiecărei piese în parte. Mi-a plăcut inițiativa, mai ales că textele au fost expresiv prezentate de către o actriță (în 2017) și de o poetă (în 2018).

Am recunoscut numele primei compozitoare, Ivana Stefanović, de la concertul de anul trecut. Dacă în ediția precedentăam audiat un trio, pe 6 noiembrie 2018, la sala Auditorium a Universității Naționale de Muzică din București, Mihai Murariu a interpretat o lucrare pentru pian solo a compozitoarei sârbe. For Left Hand Onlya fost introdusă de poeta Lidia Lazu (care a recitat toate poeziile din concert) cu un text propriu, intitulatUn nume dorit. Cu toate că am apreciat atât poezia, cât și lucrarea prezentată de Mihai Murariu cu virtuozitatea sa pianistică deja bine-cunoscută, nu am fost totuși pe deplin convinsă de compatibilitatea celor două lucrări artistice care se presupuneau a fi în legătură. Explicația a venit mai târziu, din partea dirijoarei ansamblului, Carmen Cârneci, care a semnalat existența unei erori în programul concertului, două poezii fiind inversate și recitate înaintea altor piese…

Al doilea moment al serii i-a aparținut lui Carmen Cârneci:…qui rêve. Giacometti-Szene pentru flaut-bas, precedată de rostirea textului lui Alberto Giacometticare însoțește sculptura acestuia, Femme couchée qui rêve, din 1929. Compozitoarea și-a imaginat o lucrare plină de seducție, mister și farmec, toate aceste trăsături specific feminine fiind puse în valoare de interpretarea Carlei Stoleru la flaut-bas.

Poezia care a introdus următoarea lucrare, SORI pentru violoncel și bandă de Donoung Lee, s-a numit Paradisul poetic și îi aparține Magdei Cârneci. Chiar dacă poezia aceasta nu era menită să vină în introducerea piesei pentru bandă (din câte am înțeles, inversarea s-a produs între poezia Magdei Cârneci și cea Lidiei Lazu), mi s-a părut că asocierea dintre SORI și Paradisul poetic a fost una foarte reușită. Dacă în poezie autoarea fixa anumite locuri, cum ar fi biblioteca, palatul, atelierul, labirintul sau orașul, lucrarea lui Lee – interesantă, bine gândită și cu bun-gust – s-a axat întocmai pe diverse efecte de spațialitate.

Încă un cuplu de muzică-poezie care a funcționat foarte bine a fost cel dintre Hyperlink I pentru flaut și percuție, de Mihai Murariu și textul lui Ștefan Augustin Doinaș, Arie și ecou. Formula de început și de final a piesei lui Murariu, cea în care flautul intona un pasaj ascendent, urmat îndeaproape de ecoul marimbei, părea să sugereze sonor ideea exprimată în poezie, prin ultimele două versuri: „O, arie-a lumii absent suverană/pe cine-ntâlnești că te-ntorci ca ecou?”. Pe parcursul întregii lucrări am perceput acest „joc” între flaut și percuție, interpretat de Carla Stoleru și Irina Rădulescu.

Trio-ul Liviei Teodorescu-Ciocănea, intitulat Namagiri, pentru vioară, corn și pian (Natalia Pancec, Sorin Lupașcu și Mihai Murariu), a debutat cu melodii cantabile la pian și vioară, și punctări cheie ale cornului. Dialogul tono-modal între cele trei personaje a continuat să evolueze până în punctul din finalul piesei, atunci când a apărut o stare de „încremenire”, o tatonare continuă și lentă a unui la bemol major, cu scurte întreruperi de acorduri micșorate, mărite, și de clustere.

Dacă aspectul de continuitate a ocupat un loc important în lucrarea Liviei Teodorescu-Ciocănea, prefațată de poezia Arborele de banyan de Sudeep SEN,în ultima lucrare a concertului, ORsept pentru opt seara, pentru ansamblu și bandă de Octavian Nemescu, am întâlnit exact opusul, și anume discontinuitatea. Membrilor devotioModerna menționați mai înainte li s-au alăturat Mihai Bădiță (clarinet), Cristian Buciumaș (fagot) și Dan Cavassi (violoncel), pentru a prezenta, în primă audiție absolută, lucrarea lui Nemescu (fără vreo poezie asociată). Se întrepătrundeau două planuri: pe de-o parte,exista elementul de continuitate al benzii peste care se suprapuneau, pe de-altă parte, numeroase intervenții ale instrumentiștilor, fie în tutti, fie grupați în duo, trio, etc. Caracterizată de fractura constantă și intenționată, lucrarea lui Nemescu a valorificat și noțiunea de tăcere în muzică, chiar și banda întrerupându-se,în câteva rânduri, pentru scurt și semnificativ timp.

[Fotografii de D. Ion]

Cronică: Muzică și arhitectură

MERIDIAN 2018

Lavinia Frâncu: Muzică și arhitectură

Sebastian Burneci Quintet – Foto: L. Francu

Universitatea de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu” din București a găzduit marți, 6 noiembrie, două evenimente emblematice ale spațiului cultural românesc actual, Bienala Națională de Arhitectură (ediția a XIII-a) și Festivalul Internațional Meridian (ediția a XIV-a).

Seara a început cu conferința susținută de prof.univ.dr.arh. George Mitrache. În lucrarea sa, „Învățământul de arhitectură – context și perspective”, a vorbit despre impactul pe care evoluția tehnologiei l-a avut asupra arhitecturii, despre obiectivele și viziunile școlii de arhitectură în general și, implicit, ale Facultății de Arhitectură din București, dar și despre raportarea continuă a acesteia la spațiul european din punct de vedere pedagogic.

În continuare, lect.univ.dr.arh. Sidonia Teodorescu a prezentat în lucrarea sa, „Ion D. Berindey și Palatul Cantacuzino din București”, o scurtă istorie și o descriere a clădirii cunoscută azi sub denumirea de Muzeul Național „George Enescu”, dar și date despre cel căruia i se datorează impresionanta arhitectură, Ion D. Berindey. Autoarea a prezentat imagini, manuscrise și schițe, care dezvăluie minuția cu care arhitectul a gândit fiecare detaliu al clădirii.

Suflul contemporan al Festivalului Meridian și-a făcut simțită prezența prin recitalul de jazz susținut de Sebastian Burneci Quintet. Muzicienii (Sebastian Burneci – trompetă, George Natsis – pian, Simona Strungaru – sintetizatoare, Adrian Flautistu – contrabas, Vlad Popescu – percuție) au delectat auditoriul cu piese compuse de Sebastian Burneci,  dintre care I DreamThat I Am Awake fiind cântată în premieră absolută. Dialogurile continue dintre momentele improvizatorice ale trompetei și cele ale pianului au demonstrat profesionalism și talent. Impactul a fost cu atât mai mare pentru ascultători, date fiind efectele obținute de Simona Strungaru la sintetizator. Publicul, deși nu foarte numeros, și alcătuit în pare parte de studenți și profesori ai Facultății de Arhitectură, a „gustat” cu plăcere momentul muzical.

O altă încântare a serii a fost reprezentată de cele două expoziții, Lucrări recente și proiecte ale arhitecților români și 15 ani Facultatea de arhitectură de interior, pasionații și amatorii putând admira lucrările realizate de studenții facultății sau de arhitecți din întreaga țară.

Ideea interesantă, aceea de a alătura cele două evenimente artistice, a provenit desigur din faptul că muzica poate fi percepută ca o arhitectură a sunetelor, în timp ce arhitectura vorbește prin aceleași proporții ca muzica (ritm, armonie).

Bogdan Tofan – Foto: L. Francu

George Mitrache – Foto: L. Francu

Sidonia Teodorescu – Foto: L. Francu

Festivalul MERIDIAN 2018 (Program RO)

InnerSound 2018

InnerSound New Arts Festival, the 5th edition - Fringe

Pass and individual tickets: https://eventbook.ro/program/innersound

 

Tuesday 28.08.2018

Opening

Galateca- Str. C.A. Rosetti nr. 2-4

Free Entrance

 19:00 Doors Open

 19:30

Presentation of the electronic music works winners of the  100 years of  Romanian Sounds competition
Jury:  Zoli Toth, Mitoș Micleușanu, Cătălin Crețu, Tudor Feraru

Live Performance :  Zoli Toth

Ioana Dobroiu – MSing with Trauma

Explore the effects of art therapy on health factors through the influence  of a synesthetic experience, involving music and image.

 

20:15

Cătălin Crețu – Do your music through my brain

An Interactive performance translating  cerebral waves into sonorous flux

Control of data transmission - Grigore Burloiu

*** 

Wednesday 29.08.2018  

(pass/ individual tickets)

Cinema Elvire Popesco – Bulevardul Dacia nr. 77

19:00 Ciné-concert

Ana Giurgiu-Bondue (RO/FR)
Charlie Chaplin – Shoulder Arms (1918)
Original music and piano live performance – Ana Giurgiu-Bondue

20:15: Zona Imaginarium

Multimedia chamber concert
            Mihaela Anica – flute

Laura Buruiană – violoncello
Horia Maxim – piano

Cătălin Crețu – real time video proccesing based on artworks by:
Tudor Marinescu, Petrică Ștefan, Livia Mateiaș, Sabine Pleyel

Cătălin Crețu – Post-Cadenza pentru violoncel solo

Wolfram Wagner – Trio pentru flaut violoncel și pian

Bohuslav Martinu – Trio pentru flaut violoncel și pian

***

Thursday 30.08.2018

(pass/individual tickets)

Cinema Elvire Popesco – Bulevardul Dacia nr. 77

19:00 Barbara Lueneburg

          Violin, electronics, video, participatory art.

Slices of Life -  for violin, soundtrack and video, a work based on the contributions of what-ifblog.net online community. 

20:15 Silent Film Night

Silent Shorts with live chamber music  competition final.

SonoMania Ensemble: 

            Valentin Ghita- oboi

            Mihai Pintenaru- clarinet

Raluca Stratulat – vioară

Tamara Dica- violă

Eugen-Bogdan Popa – violoncel

Conductor: Simona Strungaru

Artistic Director SonoMania: Diana Rotaru

Competing for the  InnerSound Trophy:

Adrian Moisoiu (RO) – Volsung Saga- Music: Simona Strungaru

Eduard Fulop (RO) – Grey Area – Music: Irina Vesa

Andrei Balbarau (RO)  – Depths and light & Flickering – Music: Sorin Marinescu

Tiberiu Toth (RO) – Interhuman Perspective – Music: Cristina Negoiță

Vlad C. Dragne / Ștefan Aramă (RO) – Midnight – Music: Lucian Zbarcea

Irina Marinescu / Ana Maria Irimia (RO) – Paparuda – Music: DanDe Popescu

Nelio Costa (BR) – Space Invader – Music: Alexandru Ștefan Murariu

Cornel Brad (RO) – 180 – Music: Gabriel Mălăncioiu

The Jury of the Silent Shorts and Chamber Music Competition:  Andrei Ujică, Claudiu Mitcu, Cătălin Cristuțiu, Ana Drăghici and Ana Giurgiu-Bondue

***

Friday 31.08.2018

(pass/individual tickets)

Apollo111 Theatre

Str. Actor Ion Brezoianu 23-25

19:30 Arcadia Quartet (RO)

Doina Rotaru : Vivarta

Sabina Ulubeanu: Sheroes

Claude Debussy: Quartet op.10 in G minor

20:45  SiGRÚN (IS)

Live Electronics
Eager industrial beats carrying bursts of savoury melodies

***

Saturday 1.09.2018

(pass/individual tickets)

Apollo111 Theatre

Str. Actor Ion Brezoianu 23-25

19:30 Daniel Formo (NO)

          Prepared piano, real time proccesed sound
     Orchestra of Speech

21:00 Stephanie Pan (NL)

with special guest  Vitaly Medvedev

 Voice, percussion, live electronics and public participation
 Have Robot Dog, Will Travel – a song cycle for the technological age

***

paralLel Events:

(free access)

27.08 – 28.08 – ora 11:00

Universitatea Națională de Muzică din București
Str. Știrbei Vodă nr 33, Mediatecă

The Handmade Image Workshop – Rowan Tara de Freitas (GB/DE)
An experimental, eco-friendly photography and foraging workshop. Cameras out of boxes, developers out of plants, experimental celluloid photography through processes of collaboration, foraging, home-brewing and play.

For artists, non-artist and inbetween-ers, photographers (past, present and future), experimenters, image-makers, image destroyers, potion-makers, photo-lovers, photo-skeptics, witches, eco warriors, eco-slackers, analogue-ers, ad-hoc-ers and everyone in-between. For adult-kids, and kid-adults.
Apply at  contact@innersound.ro

Deadline : 25.08.2018

Available places: 12

Minimum age: 14 ani
The language of the workshop is English.

PRESENTATIONS

30.08

11:00 – FRENCH INSTITUTE (TBC)
Barbara Lueneburg (DE/AT) TransCoding -From ‘Highbrow Art’ to Participatory Culture
Between 2014 and 2017, the artistic research project “TransCoding – From ‘Highbrow Art’ to Participatory Culture” encouraged creative participation in multimedia art via social media. Based on the artworks that emerged from the project, Barbara Lüneburg investigates authorship, authority, motivational factors, and aesthetics in participatory art created with the help of web 2.0 technology. The interdisciplinary approach includes perspectives from sociology, cultural and media studies, and offers an exclusive view and analysis from the inside through the method of artistic research. In addition, the study documents selected community projects and the creation processes of the artworks Slices of Life and Read me.

15:00 – UNMB 

Știrbei Vodă nr. 33,  Lipatti Hall

Ana Giurgiu-Bondue (RO/FR)

Compositional aspects in film music creation
Presentation of the composer works and  Q&A session with young composers regarding their film music compositions

31.08 – UNMB

Știrbei Vodă nr. 33,  Lipatti Hall

11:00
Daniel Formo (NO)
Presentation  of the concept behind Orchestra of Speech performance; Q&A session with young composers regarding electronic experimental music, with emphasis on real time sound production, interactivity and performance art.

InnerSound New Arts Festival is co-financed by the National Cultural Fund Administration.

Main Partners: The French Institute in Bucharest, Romanian Cultural Intstitue, BCR, National Romanian Literature Museum, UCIMR

Parteners: Galateca, UNMB, Apollo 111, Royal Norwegian Embassy in Romania, Gitana Winery, Wearebasca, Star Management, Alldeco, UnderSound, ZOLI TOTH Project

Mobility Partener: GetPony

Main Media Parteners : Radio România Muzical, Radio România Cultural, RFI România,   Libertatea, Telekom Electronic Beats

Media Partners : DOR, Cimro.ro, Liternet.ro, Modernism.ro, Sâmbăta Sonoră,  Igloo Media, Feeder.ro

Ţintea Muzicală #10: Centenaries

Ţintea Muzicală Festival – 10th edition – Centenaries

2 – 9 July 2018

Ploiești, București, Câmpina, Ploiești

The focus of the #10 Ţintea Muzicală Festival is on CENTENARIES: celebrating 100 years since the Unification of Romania, 100 years since the birth of the Republic of Austria, the 100th anniversary of the birth of Liviu Comes and of the birth of Gottfried von Einem, but also the death centenaries of Claude Debussy and Lili Boulanger.

As every year, the musicians seek to explore unprecedented convergences of ideas relating to musical works and their composers. Austrian-based mezzo-soprano Carolina Iulia Astanei with pianist Otto Probst, Finnish clarinetist Vivian Neff, electric bass player Sebastian Dumitrescu, violinist Mihaela Mitrofan together with pianist Adriana Maier will perform pieces written by Romanian composers before 1918, but also Romanian contemporary short works. Songs by disenfranchised Austrian composers who were forced to flee Austria in 1938, such as Erich Wolfgang Korngold and Alexander Zemlinsky will be a consistent part of the programme.

PROGRAMME
MON 2 JULY
Ploiești, “Paul Constantinescu” Memorial Museum

6pm CONCERT
AUSTRIAN LIED RECITAL

Concert Introduction: Alexandru Bădulescu
Performers: Mezzo-soprano Carolina Iulia Astanei and pianist Otto Probst
Works by Gottfried von Einem, Erich Wolfgang Korngold, Alexander Zemlinsky

7pm WORKSHOP
THE AUSTRIAN LIED IN EARLY TWENTIETH-CENTURY

Presentation by Carolina Iulia Astanei

THU 5 JULY
București, National University of Music, Auditorium Hall

7pm CONCERT
CENTENARIES I

Concert Introduction: Adina Dumitrescu
Performers: Carolina Iulia Astanei – mezzo-soprano, Otto Probst – piano, Vivian Neff – clarinet, Sebastian Dumitrescu – electric bass
Works by Constantin Brăiloiu, Liviu Comes, Gottfried von Einem, Erich Wolfgang Korngold,
Alexander Zemlinsky, as well as flashes of sound for clarinet and electric bass by Sebastian Androne-Nakanishi, Cristian Bence-Muk, Dora Cojocaru, Theodor Drăgulescu, Sebastian Dumitrescu, Șerban Marcu, Gabriel Mălăncioiu, Dana Cristina Probst

SUN 8 JULY
Câmpina, Parish Church of St. Nicholas, Parish Hall

5pm CONCERT
CENTENARIES II

Concert Introduction: Dana Cristina Probst
Performers: Carolina Iulia Astanei – mezzo-soprano, Otto Probst – piano, Vivian Neff – clarinet, Mihaela Mitrofan – violin, Adriana Maier – piano, Sebastian Dumitrescu – electric bass
Works by Lili Boulanger, Tiberiu Brediceanu, Liviu Comes, Claude Debussy, Grigoraș Dinicu, George Enescu, Erich Wolfgang Korngold, Ion Scărlătescu, as well as short works for clarinet and electric bass by Sebastian Androne-Nakanishi, Cristian Bence-Muk, Dora Cojocaru, Theodor Drăgulescu, Sebastian Dumitrescu, Șerban Marcu, Gabriel Mălăncioiu, Dana Cristina Probst

MON 9 JULY
Ploiești, Christ King Church

7pm CONCERT
CENTENARIES III

Concert Introduction: Adina Dumitrescu
Performers: Carolina Iulia Astanei – mezzo-soprano, Otto Probst – piano, Vivian Neff – clarinet, Mihaela Mitrofan – violin, Adriana Maier – piano, Sebastian Dumitrescu – electric bass
Works by Lili Boulanger, Alfonso Castaldi, Liviu Comes, Claude Debussy, Gheorghe Dima, Grigoraș Dinicu, George Enescu, Ion Scărlătescu, Louis Vierne, as well as flashes of sound for clarinet and electric bass by Sebastian Androne-Nakanishi, Cristian Bence-Muk, Dora Cojocaru, Theodor Drăgulescu, Sebastian Dumitrescu, Șerban Marcu, Gabriel Mălăncioiu, Dana Cristina Probst

Closing Word: Adina Dumitrescu

CIMRO DAYS 2018

CIMRO DAYS 2018 | New Generation Focus

The third edition of CIMRO DAYS wishes to promote the next generation of Romanian musicians – composers, musicologists, performers – while integrating Romanian new music in a non-academic and casual context.

All events on June 18-19 2018 are held at the National “George Enescu” Museum, whom we thank deeply for the partnership in this adventure.

 

DAY 1 | Monday, June 18th

 

18:00 Conversational colloquy: Silence and Sounds in Romanian Music

Speakers:

Vlad VăideanExploitation of Silence in the Music of Anatol Vieru and Tiberiu Olah

Ana-Maria CazacuStylistic and Aesthetic Dimensions of the String Quartet in Wilhelm Georg Berger’s Vision  

Benedicta PavelWilhelm Georg Berger – the Integrally Chromatic Chorale and the Organ Symphonies  

Desiela IonDumitru Bughici: Classical Forms and Jazz in Romanian Music

 

19:00 Book (RE)Launch: 

Irinel AnghelOrientations, Directions, Currents in Romanian Music from the Second Half of the XXth Century –Eikon Publishing House, Bucharest

Special Guest: musicologist Oleg Garaz (Cluj)

 

19:30 SonoMania: ORIGAMI 

Performing:

Valentin Ghita (oboe), Mihai Pintenaru (clarinet), Tamara Dica (viola)

Program:

Mihai MăniceanuBicephalous for oboe and clarinet

George BalintDa viola for viola

Dora CojocaruRed Rouge Rot for oboe

Gabriel Mălăncioiu – Clavirgus for clarinet and viola

Viorel MunteanuInvocazioni for clarinet

Carmen CârneciOrigami II for oboe

Dan DediuViermi de măr II / Apple Worms II for clarinet and viola

 

DAY 2 | Tuesday, June 19th

 

18:00 Acoustic & Electronic Concert: PRESS.PLAY

Performing: Andrei Petrache, Alin Chelărescu, Bogdan Pintilie (piano)

Program:

Andrei Petrache – Piano Suite Autobiografeme (WP, 2018): 1. “Exam Session”; 2 “Moonwatching”; 3. “With the Insect in the Room”; 4. “Night Glisters”; 5. “Urban Centrifuge”

Alexandru Simades vagues for tape (RP, 2018)

Alin ChelărescuGisicgeis Sonata nr. 1 for piano (2017)

Constantin BasicaMonitoring Dreams for tape (RP, 2014)

Bogdan Pintilie – Piano Suite Feelings and Wits (2017): 1. “Interrupted Melancholies”; 2. “Anger and Appeasement”; 3. “The Reason of the Heart”

 

19:00 Score Launch: The NUMB Publishing House

Doina RotaruVivarta for string quartet

Gabriel AlmaşiFuneral Music for string ensemble

Christian BergerInvocation for organ and Sonata for solo violin

Tudor FeraruIn Black and White, 10 miniatures for piano

Gabriel MălăncioiuHommage à George Enescu for violin

 

19:30 Duo Cello Jaya & Iulian Ochescu: SWITCH ON – SWITCH OFF 

Performing:

Ella Bokor (cello), Mircea Marian (cello), Iulian Ochescu (piano)

Program:

Diana RotaruLut / Clay for 2 cellos

Dan PopescuDoppelgänger for 2 cellos (WP)

George Enescu – “Pavanne” from Suite no. 2 op. 10 in D major for piano

Sebastian AndroneFresco meets Baldi for 2 cellos

George Enescu – “Melody” from Pièces Impromptues op. 18 for piano

Mariela RodriguezSwitch on – Switch off for 2 cellos

Tudor FeraruIn Black and White, 10 miniatures for piano (fragments): “Choral über den Namen Maria Christina”, „Dark Serenade for Fair Joanna”, „Hommage”

Vlad Răzvan BaciuThe Nightmare of Light for 2 cellos (WP)

Aurelian BăcanA Glimpse of The Star Trek Universe 2 cellos and piano (p.a.a.)

 

Artistic Director: Diana Rotaru

Organizer: The Romanian Music Information Center of the National University of Music in Bucharest

Partner: The National “George Enescu” Museum in Bucharest

Graphics: Maia Manolescu, Serioja Bocsok