About CIMRO/Despre CIMRO

The Music Information Center in Romania (Centrul de Informare Muzicală din România – CIMRO) is a project of  the National University of Music in Bucharest. Its mission is to promote Romanian contemporary and experimental music within the country and abroad, providing news about the most representative musical events as well as scores, audio recordings and other material. CIMRO wishes to become a platform that gathers, analyses, communicates and disseminates a broad range of information on the Romanian art music scene.

 

In 2013 CIMRO launched CIMRO-SCORE, a collection of contemporary chamber music scores that promotes Romanian composers from all generations. Since 2014 CIMRO started to organize CIMRO DAYS festival.

 

Team:

Diana Rotaru – Head Coordinator

Ana Diaconu – Editor

DanDe Popescu – Editor

Vlad Văidean – Editor

 

***

 

Centrul de Informare Muzicală din România (CIMRO) este o structură constituită în cadrul UNMB care are ca misiune principală promovarea muzicii românești contemporane și experimentale în țară și străinătate, sub formă de partituri, înregistrări și alte materiale. CIMRO doreşte să devină un forum de întâlnire a promotorilor muzicii și muzicienilor din România, o platformă ce va strânge, analiza, sintetiza și comunica informații cât mai cuprinzătoare ale scenei muzicale din România.

 

În 2013, CIMRO a lansat colecţia de partituri camerale contemporane CIMRO-SCORE, colecţie ce promovează compozitori români din toate generaţiile. Din 2014, CIMRO a început să organizeze festivalul CIMRO DAYS.

 

Echipa:

Diana Rotaru – Coordonator principal

Ana Diaconu – Redactor

DanDe Popescu – Redactor

Vlad Văidean – Redactor