înLOCUIT/inHABITED – dans contemporan, muzică și film