Concursul Naţional de Compoziţie “Ştefan Niculescu” ediţia a XIV-a

Universitatea Nationala de Muzica din Bucuresti si Asociatia KITHARALOGOS anunta

Concursul Naţional de Compoziţie
“Ştefan Niculescu”
ediţia a XIV-a, 2022

/ sub egida proiectului The Guitar Lab /
Concursul se adresează tuturor studenţilor din ţară, indiferent de secţia sau ciclul de studiu la care aceştia sunt înscrişi (licenţă sau master).
Candidaţii trebuie să prezinte o lucrare cu durata între 5 – 8 minute pentru DUO instrumental – FLAUT şi CHITARĂ. Lucrările câştigătoare vor fi interpretate în concert de către Ion Bogdan Ștefănescu (flaut) şi Costin Soare (chitară) şi înregistrate în mod profesionist în UNMB în a doua jumătate a lunii octombrie. Cei doi muzicieni vor oferi, sub forma unui workshop, sugestii pentru finisarea lucrărilor câştigătoare. Acestea vor fi publicate pe site-ul proiectului, www.guitarlab.ro, în format pdf.
Lucrările se vor trimite anonim, numai cu titlu şi motto, în 3 exemplare în plic închis, pe adresa: Universitatea Naţională de Muzică din Bucureşti – Str. Ştirbei Vodă. nr.33, Sector 1, 010102 Bucureşti sau se vor depune la sala 64 a UNMB, până în data de 1 iunie 2022 ora 21:00. Partiturile vor fi însoţite de un plic, marcat cu acelaşi motto, ce va conţine datele de contact ale compozitorului (nume, profesor, adresă, număr de telefon).
Nu se pot prezenta lucrări premiate deja la alte concursuri.
Se vor acorda următoarele premii:
• Marele Premiu “Ștefan Niculescu” acordat de Uniunea Compozitorilor şi Muzicologilor din România şi Asociația Culturală Kitharalogos în valoare de 2000 lei.
• Premiul I acordat de Asociația Culturală Kitharalogos în valoare de 1600 lei.
• Premiul II acordat de Asociația Culturală Kitharalogos în valoare de 1200 lei.
• Premiul III acordat de Asociația Culturală Kitharalogos în valoare de 1000 lei.
Juriul îşi rezervă dreptul de a nu acorda unul sau mai multe premii/mențiuni. În cazul acordării unui premiu ex-aequo, suma respectivă va fi împărțită în mod egal între câştigători.
Concursul este parte a proiectului „The Guitar Lab”, organizat de Asociaţia Culturală Kitharalogos şi co-finanţat de Administraţia Fondului Cultural Naţional. Proiectul nu reprezintă în mod necesar poziţia Administrației Fondului Cultural Național. AFCN nu este responsabilă de conținutul proiectului sau de modul în care rezultatele proiectului pot fi folosite. Acestea sunt în întregime responsabilitatea beneficiarului finanțării.