CRONICI MERIDIAN: Actualitatea Muzicala Nr. 12/2019