X-radio – Meteorit 6

Meridian International Festival 2021: PLANETARIUM

X-radio 12.11.21

 

Meteorit 6:

Călin Ioachimescu (RO) – “Saxtraces Recollections” (2004)

Alexandru Sima (RO) – “des vagues” (2018)

 

[RO]

Călin Ioachimescu (RO) – “Saxtraces Recollections” (2004)

Lucrarea a fost compusă în anul 2004. Am folosit ca material sonor de bază, o colecție de sunete eșantionate ale întregii familii de saxofoane, prelucrate cu ajutorul unor programe speciale de calculator. Sunt utilizate de fapt “urme” (“Saxtraces”) de sunete de saxofon (cu toate efectele rezultate din diverse tehnici noi de interpretare), prelucrate electroacustic, până la completa transfigurare ale acestora. De ce “Recollections”? Pentru că acest material sonor conceput în studiourile de la INA-GRM – Paris, a fost reorganizat într-o nouă colecție diferită de cea folosită într-o lucrare anterioară pentru instrument și bandă. (Călin Ioachimescu)

Alexandru Sima (RO) – “des vagues” (2018)

Plasarea membranei microfonului în imediata apropiere a sursei sonore (de ordinul centimetrilor sau milimetrilor) a reprezentat punctul de pornire al piesei Des vagues. Natura materialelor astfel folosite devine mai puțin evidentă, iar detaliile, care altfel ar rămâne inaudibile, definesc obiecte sonore care poarta în morfologia lor caracterul, intențiile, identitățile proprii. Materialele folosite sunt: cordar de tobă mică, pahar, crotal preparat cu monezi, perie, superball, tobă de mână. Piesa a fost realizată în studiourile CNSMDP. (Alexandru Sima)

 

[ENG]

Călin Ioachimescu (RO) – “Saxtraces Recollections” (2004)

Composed in 2004, it is based on a collection of samples of the entire saxophone family, processed with special computer programs. The work employs “traces” (“saxtraces”) of such sounds (with all the effects resulted from various novel performance techniques) electro-acoustically transformed to the point of complete transfiguration. Why “recollections”? Because this sound material, developed in the INA-GRM studios in Paris, was reorganized in a different collection from the one I used in a previous work for instrument and tape.

Alexandru Sima – “Des vagues” (2018)

By placing the microphone membrane in the close vicinity of the sound source – a couple of centimetres or millimetres away, the nature of the materials employed (snare drum strainer, tumbler, metal castanets prepared with coins, brush, superball, hand drum) becomes less evident, and details which would otherwise remain inaudible define sound objects whose morphology carries their own character, intentions, identities. The work was created in the CNSMDP studios.

***

Traduceri / Translations: Maria Bojin