X-radio – Meteorit 5

Meridian International Festival 2021: PLANETARIUM

X-radio 11.11.21

 

Roman Vlad (RO) – “Reveniri pe Altair” pentru clarinet şi mediu electronic (2014) – interpretează Constantin Urziceanu 

Sorin Lerescu (RO) – “(Dis)continuum II” pentru MIDI Controller (2006)

***

[RO]

Roman Vlad (RO) – “Reveniri pe Altair” pentru clarinet şi mediu electronic (2014) – interpretează Constantin Urziceanu

Lucrarea “Reveniri pe Altair” pentru clarinet şi mediu electroacustic este structurată într-o singură parte cu mai multe secţiuni interioare. Ideea construcţiei acestei lucrări este obţinerea în concert a unei complexităţi sonore preponderent specifice clarinetului. Mediul electronic – elaborat în direcţia plasticităţii, chiar atunci când conţine un număr foarte mare de componente – este împănat cu inserţii de pian şi clarinet pentru a-i asigura unitatea cu instrumentul solist, rezultatul fiind un discurs plurivalent, cu elemente poetice şi dramatice însoţite de virtuozitatea indispensabilă expunerii calităţilor tehnice şi expresive ale interpreţilor. Decalajele inevitabile dintre solist şi mediul electronic, ivite în timpul concretizărilor sonore, sunt controlate de autor, ele având ca rezultat variante uşor diferenţiate în cadrul momentelor respective. Dincolo de interesul configurării componistice, de simbioza rolurilor tematice cuprinse în jocul creator, am fost preocupat de metamorfozarea sonorităţilor în imagini muzicale energizate, capabile să imprime discursului interesul unei audieri atente a liniilor generale şi a detaliilor întregii lucrări. (Roman Vlad)

Sorin Lerescu (RO) – “(Dis)continuum II” pentru MIDI Controller (2006)

Scriam în 2003 o lucrare intitulată “(Dis)continuum” pentru ansamblu instrumental şi bandă magnetică, interpretată în Festivalul George Enescu, din acelaşi an, de formaţia Archaeus condusă de Liviu Dănceanu. Ideile de atunci, prezente de altfel în multe dintre lucrările mele, se regăsesc, în ipostaze timbrale diferite, şi în acest opus scris pentru controller (sintetizator). Timbrurile electronice, ipostaziate în instrumente MIDI, sunt utilizate într-un discurs muzical, în care raporturile de continuitate-discontinuitate, consonanţă-disonanţă sau unu-multiplu, devin elemente de coagulare a materiei sonore. Straturile polfonice dense (texturile) alternează cu structuri omofone, ideea de contrast, de „luptă a contrariilor“ reprezentând germenul acestei muzici. În plan semantic, “(Dis)continuum II” încearcă să recompună imagini şi stări afective învăluite în misterul naturii şi al fiinţei noastre, în straturi dense sau rarefiate de sunete şi şoapte. (Sorin Lerescu)

 

[ENG]

Roman Vlad – Reveniri pe Altair [Returns to Altair]

For clarinet and electro-acoustic medium, in one movement divided into several sections, it was built on the idea that when performed live, a sonic complexity would be obtained of the sort mainly specific to the clarinet. The electronic medium, conceived as rather one plastic even when it contains a very high number of components, is stuffed with piano and clarinet insertions, in order to ensure the unity with the solo instrument in a polyvalent discourse with poetic and dramatic elements accompanied by the virtuosity indispensable for highlighting the performers’ technical and expressive capacities.

The inevitable gaps between the soloist and the electronic medium, occurring during the sonic materialization, are controlled by the author, resulting in slightly different variants of the respective instances.

Aside from the interest in the compositional configuration and from the symbiosis of the thematic roles in the creative play, I targeted the metamorphosis of sound into energized musical images capable of rendering the discourse attractive for an attentive listening focused on both the general lines and the details.

 

Sorin Lerescu – (Dis)continuum II. Music for MIDI Controller, Op.59 (2006)

This 2003 work for instrumental ensemble and tape was performed the same year in the George Enescu Festival by the Archaeus Ensemble led by Liviu Dănceanu.

My compositional ideas then – permeating, for that matter, many of my works – are present, in different timbral configurations, in this work for controller.

The electronic timbres of MIDI instruments are employed in a musical discourse where relations of continuity – discontinuity, consonance – dissonance, one – multiple become elements by means of which the sound matter coagulates. Dense polyphonic layers and textures alternate with homophonic structures, and the principle of contrast, of the war of opposites is the seed of this music.

Semantically, (Dis)continuum II attempts to recreate images and emotions enveloped in the mystery of nature and of human nature, in dense or rarefied layers of sounds and whispers.   

***

Traduceri / Translations: Maria Bojin