International Week of New Music 2022 – Press release

PRESS RELEASE
Now in its 31st edition, the International New Music Week festival (22-28 May 2022) offers 24 different events, including symphonic and vocal-symphonic concerts, choral concerts, chamber music by professional ensembles, electronic music and experimental performance, musicology symposia, book and score presentations, conferences and workshops.
The innovative spirit and the tradition of new music are concentrated in a florilegium of more than 100 Romanian and international compositions, through the engagement of vigorous interpretative forces: Radio orchestras and choirs – conducted by Lutz Rademacher (Germany) and Mihail Agafița (Republic of Moldova) -, the Sibiu and Craiova Philharmonics, the Concerto Orchestra and the ensembles Profil, Contraste, Archaeus, SonoMania, devotioModerna, Game, Gaudeamus, Wahnsinn, the chamber choir Preludiu, Christian Benning Percussion, etc.
The festival programme focuses on several strategic directions: portrayal of some composers and musicologists (Iannis Xenakis, Octavian Nemescu, Dan Buciu, Adalbert Winkler, Speranța Rădulescu), presentation of the young generation of Romanian soloists and composers, as well as some composers from Cluj and Timișoara, encouragement of first performances of works, integration of concerts in partnership with philharmonic orchestras in the country (Sibiu and Craiova).
Organized by the Ministry of Culture, the Union of Composers and Musicologists of Romania, UCMR-ADA, Radio Romania and the National University of Music in Bucharest, with several traditional partners from the sphere of cultural and media institutions, the International New Music Week festival is back after two years of pandemics and dislocation of its events.
We look forward to SIMN 2022 with the same wish:
Happy New Ears!
*************************************************************
COMUNICAT DE PRESĂ
Ajuns la ediția cu numărul 31, festivalul Săptămâna Internațională a Muzicii Noi propune 24 de manifestări diverse, cuprinzând concerte simfonice și vocal-simfonice, corale, muzică de cameră susținute de ansambluri profesioniste, muzică electronică și performance experimental, simpozioane de muzicologie, lansări de carte și partitură, conferințe și workshop-uri.
Spiritul novator, dar și tradiția muzicii noi sunt concentrate într-un florilegiu de peste 100 de compoziții românești și internaționale, prin angrenarea unor forțe interpretative viguroase: orchestrele și corurile Radio – dirijate de Lutz Rademacher (Germania) și Mihail Agafița (Republica Moldova) -, Filarmonicile din Sibiu și Craiova, orchestra Concerto și ansamblurile Profil, Contraste, Archaeus, SonoMania, devotioModerna, Game, Gaudeamus, Wahnsinn, corul de cameră Preludiu, Christian Benning Percussion, ș.a.
Programul festivalului focalizează câteva direcții strategice: portretizare a unor compozitori și muzicologi (Iannis Xenakis, Octavian Nemescu, Dan Buciu, Adalbert Winkler, Speranța Rădulescu), prezentarea tinerei generații de soliști și compozitori români, precum și câțiva compozitori din Cluj și Timișoara, încurajarea interpretării lucrărilor în primă audiție, integrarea unor concerte realizate în parteneriat cu filarmonici din țară (Sibiu și Craiova).
Organizat de Ministerul Culturii, Uniunea Compozitorilor și Muzicologilor din România, UCMR-ADA, Radio România și Universitatea Națională de Muzică din București, având mai mulți parteneri tradiționali din sfera instituțiilor de cultură și media, festivalul Săptămâna Internațională a Muzicii Noi revine în actualitate, după doi ani de pandemie și dizlocare a manifestărilor sale.
Vă așteptăm la SIMN 2022 cu aceeași urare:
Happy New Ears!
Director artistic / Artistic Director Dan Dediu