HYBRIDA (Meridian 2021)

Festivalul Internațional MERIDIAN – Ediția a XVI-a – PLANETARIUM – 7-14 noiembrie 2021

MERIDIAN International Festival – 16th edition – PLANETARIUM – November 7-14, 2021

 

Vineri 12 noiembrie / Friday November 12th

 

19:00

Live online – Facebook

 

HYBRIDA


UNIFIED VOICES OF BANAT

Proiect de teatru muzical contemporan transtradițional

LECTURE-PERFORMANCE

‘Le peuple ce n’est pas la nation’

Prin noul lor proiect, THE UNIFIED VOICES OF BANAT, asociația de teatru muzical TAN-IN طن این, din Berlin, împreună cu asociația ART&CO din București, se adâncesc în viața socială a Banatului românesc.

Zona, fascinantă ca o comunitate multiculturală crescută din punct de vedere istoric, capabilă să dezvolte și să păstreze pentru o lungă perioadă de timp “spiritul Banatului” de coexistență tolerantă, ne arată cum poate funcționa diversitatea culturală într-o comunitate politică – ca o viziune pentru Europa.

Sabina Ulubeanu, Claudia van Hasselt și Amen Feizabadi pornesc într-o explorare artistică personală a diverselor culturi din Banat. Ei contestă conceptul național fictiv al unei identități etno-culturale izolate, originat în Europa Centrală în secolul al XIX-lea, ca fiind o construcție anti-comunitară și, în urma acestei contestări, creează o perspectivă artistică asupra diversității trăite atât dincolo de granițe, cât și în cadrul societății.

Imaginată ca o pledoarie pentru o înțelegere umanistă a identității culturale, departe de construcțiile etno-identitare, THE UNIFIED VOICES OF BANAT se concentrează pe intima înțelegere transnațională a culturilor unite din Banat și pune sub semnul întrebării conceptul de demarcație a frontierelor naționale.

Prelegerea-spectacol în contextul Festivalului Meridian, concepută ca un format hibrid, oferă o primă perspectivă asupra cercetării noastre din vara anului 2021, asupra materialului rezultat și conturează într-un scurt discurs live-digital întrebările politice care au apărut în timpul procesului de lucru.

Ne concentrăm asupra acestui proces în spațiul nostru privat, combinând materialul filmic și audio cu lucrări muzicale compuse și elemente de improvizație ghidată, precum și cu o discuție cu invitatul special al serii, prof. univ. dr Victor Neumann. În acest fel, publicul are o perspectivă unică asupra procesului colectiv de dezvoltare a performance-ului final.

UNIFIED VOICES OF BANAT

Project for a site specific transtraditional-contemporary music theater

LECTURE-PERFORMANCE 

‘Le peuple ce n’est pas la nation’ 

With their new project UNIFIED VOICES OF BANAT, the music theater collective TAN-IN طن این in cooperation with ART&CO ASSOCIATION BUCHAREST delves into the social life of the Romanian Banat.

The area fascinates as a historically grown multicultural community, which was able to preserve its cultural entities for a long time and in its ‘Banat spirit’ of tolerant coexistence shows how cultural diversity can function in a political community – as a vision for Europe.

Sabina Ulubeanu, Claudia van Hasselt and Amen Feizabadi embark on a personal artistic exploration of the diverse cultures of the Banat. They challenge the fictitious national concept of an isolated ethno-cultural identity, coined in Central Europe in the 19th century, as an anti-community construct and create an artistic perspective on the diversity lived both across borders and within society. 

As a plea for a humanistic understanding of cultural identity, far removed from ethno-identity constructs, UNIFIED VOICES OF BANAT focuses on the transnational self-understanding of the cultures united in the Banat and questions the concept of national border demarcations. 

The lecture-performance in the context of the Meridian Festival, designed as a hybrid format, provides a first insight into our research, into the resulting material and outlines in a short live-digital discourse the political questions that arose during the working process.

In the private space, we focus on the working process itself, combining filmic material with improvisations and composed elements. Special Guest: Prof.  univ. dr. Victor Neumann.

The audience has a unique insight into the collective development process.

 

Artistic direction & conception – Sabina Ulubeanu // Claudia van Hasselt // Amen Feizabadi

Art&Co Association Bucharest & TAN – IN طن این

Idea – Claudia van Hasselt

Composition – Sabina Ulubeanu // Amen Feizabadi

Traditional singing – Paula Turcas

Vocals/voice – Claudia van Hasselt

Violin – Biliana Voutchkova

Clarinets/traditional flutes – Mihai Pintenaru

Live electronics – Korhan Erel

Film – Wearebasca/Toma Hurduc// Claudia van Hasselt // Amen Feizabadi // Sabina Ulubeanu

Editing – Juergen Hirsch // bigcountry.berlin

sound/ performances Berlin – Jonathan Richter

Streaming – bigcountry.berlin

 

12.November, 19h online preview / lecture-performance

27.November, 19.30h, premiere Spreehalle Berlin

28.November, 17h, Spreehalle Berlin

February 2022, ARCUB Bucharest

 

Lecture-performance at

https://www.facebook.com/Asociatia.Art.and.Co

https://www.facebook.com/Tan-In-طن-این-music-theatre-collective-104029295261889