X-radio – Meteorit 4

Meridian International Festival 2021: PLANETARIUM

X-radio 10.11.21

 

Leah Reid (US) – “Sk(etch)” (2018)

Andrei Petrache (RO) – “Midnight Glitches” (2020)

Christopher Jette (US) – “Arduous” (2008)

***

[RO] 

Leah Reid (US) – “Sk(etch)” (2018)

“Sk(etch)” este o lucrare acusmatica care exploreaza sunete, gesturi, texturi si culori asociate cu procesele creative – schitat, desenat, scris si compus muzica.

Andrei Petrache (RO) – “Midnight Glitches” (2020)

Piesa „Midnight glitches” a fost realizată plecând de la materialul sonor dintr-o altă lucrare de-a mea, bazată exclusiv pe sinteză de sunet digitală lucrată pe un emulator de sintetizator analog. Bogăția diverselor rezultate sonore din acea piesă m-a determinat să explorez și mai mult zona muzicii electronice, mai departe propunându-mi să folosesc diferite bucăți de material și să îl prelucrez pe de-o parte, prin editare granulară, spectrală și modulație de frecvență, iar de cealaltă să transform expresia sonoră folosind multitudinea de efecte disponibile în post-producție.

Christopher Jette (US) – “Arduous” (2008)

“Arduous” utilizeaza sunete inregistrate si sintetizate care sunt combinate si contrastate pentru a articula diferite spatii sonice. Sunetele au fost inregistrate in Montana, Chicago, Boston si Santa Barbara. Lucrarea a fost realizata in Santa Barbata in 2007/2008.

 

[ENG]

Leah Reid (US) – “Sk(etch)” (2018)

“Sk(etch)” is an acousmatic work that explores sounds, gestures, textures, and timbres associated with the creative process of sketching, drawing, writing, and composing.

Andrei Petrache (RO) – “Midnight Glitches” (2020)

“Midnight glitches” was made starting from the sound material from another work of mine, based exclusively on digital sound synthesis I’ve worked on an analog synthesizer emulator. The richness of the various sounds resulted in that piece determined me to explore even more the electronic music area, further deciding to use different portions of material and process it on the one hand, by granular, spectral editing and frequency modulation, and on the other to transform the sound expression using the multitude of effects available in post-production.

Christopher Jette (US) – “Arduous” (2008)

“Arduous” utilizes recorded and synthesized sounds which are joined and contrasted to articulate different sonic spaces. The sounds were recorded in Montana, Chicago, Boston and Santa Barbara. The work was realized in Santa Barbara in 2007/2008.

***

Traduceri / Translations: Maria Bojin, Andrei Petrache