New European Ensemble prezintă un tribut 3D lui MC Escher: Iluzii optice în imagine și muzică

[RO]

New European Ensemble prezintă un tribut 3D lui MC Escher: Iluzii optice în imagine și muzică 

 

New European Ensemble, DEFRAME și Kunstmuseum Den Haag combină puterea iluziei, muzicii și imaginilor în „ Metamorfosen: o călătorie muzicală în lumea lui MC Escher”. Spectacolele vor avea loc pe 23 și 24 februarie 2023 , la Kunstmuseum din Haga, în cadrul expoziției „Escher – Andere Wereld”. 

 

Iluzii optice, lumi de vis și spirale nesfârșite. Lucrările lui MC Escher au devenit iconice în întreaga lume. Pentru a sărbători cel de-al 125 -lea an de naștere al iubitului artist, NEuE a făcut echipă cu colectivul DEFRAME și compozitorul Vlad Maistorovici pentru a crea un program care conectează imaginile iconice ale lui Escher cu muzică. DEFRAME va proiecta imagini 3D live, audio-reactive, în timp ce ansamblul realizează un program uluitor.

 

O nouă lucrare a compozitorului român Vlad Maistorovici , un omagiu emoționant adus celebrei Metamorfoze nr.2, precum și aranjamentele post-weberniene ale lui Maistorovici după canoanele lui Bach, atât de strâns legate de lumea matematică a lui Escher, sunt printre cele mai importante. Programul include Arvo Pärt Spiegel im spiegel, reflectată și în opera lui Escher, precum și în Konzert für 9 Instrumente de Anton Webern, un alt compozitor a cărui utilizare a canoanelor, variațiilor și unității matematice este strâns legată de imaginile lui Escher.

 

„ Moștenirea lui Escher mi-a influențat gândirea componistică de mulți ani și colaborarea cu acest ansamblu minunat și imaginile live ale lui DEFRAME vor fi o oportunitate de neratat de a revedea arta lui Escher alături de muzică relevantă nouă și veche, ca parte a unui singur întreg artistic’ Vlad Maistorovici, compozitor și dirijor.

 

„Opera lui Escher este iconică pentru fiecare artist vizual, a fost cu mult înaintea timpului său. În acest proiect, vom folosi o tehnică de proiecție 3D pentru a aduce ideile din spatele lucrărilor sale în lumea de astăzi, amplificată de muzica live. Lucrarea lui Escher este de natură matematică, ceea ce o face o sursă perfectă de inspirație pentru noua artă digitală.’ Caroline Teunisse, DEFRAME

 

Spectacolele vor avea loc pe 23 și 24 februarie 2023 , în Kunstmuseum , Haga. Bilete: www.neweuropeanensemble.com/escher

După cumpărarea biletului la concert, biletul vă va oferi posibilitatea de a vizita expoziția la prețul de 10€.

Imagini 3D : DEFRAME ( https://www.deframe.nl )
Artist vizual : Carolien Teunisse

New European Ensemble

Dirijor : Vlad Maistorovici

Concept: Emily Stam , Caroline Teunisse și Vlad Maistorovici

 

Johan Sebastian Bach (arr. Vlad Maistorovici ) – Mic Labirint Armonic BWV 591, Ofranda muzicală BWV 1079 ( extrase ), Coral BWV 615

Anton Webern – Concert pentru 9 instrumente op. 24

Arvo Part – Spiegel im Spiegel

Vlad Maistorovici – Metamorfoze după M.C.Escher ( primă audiție)

 

Cu sprijinul : Performing Arts Fund NL și Municipalitatea Haga.

 

INFORMAȚII SUPLIMENTARE

 

Despre New European Ensemble

New European Ensemble a fost fondat în 2009 în Țările de Jos de muzicieni dedicați și pasionați din toată Europa. Ansamblul și-a construit o reputație pentru programarea imaginativă, cu cronici ca „fantastic” (NRC) și „interpretări excelente” (de Volkskrant ) și a fost numit unul dintre „ansamblurile de frunte din Țările de Jos” ( Nieuwe Noten). Grupul a cântat în aproape toate sălile și teatrele majore din Țările de Jos, printre care Concertgebouw, Carré Theatre și Muziekgebouw. aan ‘t IJ din Amsterdam, De Doelen din Rotterdam, Tivoli Vredenburg și Teatrul Regal din Haga.

 

Ansamblul concertează în mod regulat la festivaluri precum Gaudeamus Muziekweek , Festival Vlaanderen , November Music, Shanghai New Music Week, Beijing Contemporary Music Festival și Svensk Musicvar . Turneele internaționale au adus grupul în Marea Britanie, Germania, Belgia, Suedia, Finlanda, Italia, România, Liban, China și Hong Kong.

 

Muzicienii ansamblului lucrează în mod regulat cu tineri compozitori și interpreți la nivel de conservator la Conservatorul Regal de la Haga și la școlile de muzică din întreaga lume.

 

*******

[ENG]

New European Ensemble presents a 3D tribute to MC Escher: Optical Illusions in image and music

 

New European Ensemble, DEFRAME and Kunstmuseum Den Haag combine the power of illusion, music and images in “Metamorfosen: A Musical Journey into the World of MC Escher”. Performances will take place on February, 23rd and 24th, 2023, in the Kunstmuseum in The Hague, during the exhibition “Escher – Andere Wereld”.

 

Optical illusions, dream worlds and endless spirals. The works of MC Escher have become iconic across the world. To celebrate the beloved artist’s 125th birth year NEuE teamed up with the DEFRAME collective and composer Vlad Maistorovici to create a program connecting Escher’s iconic imagery to music. DEFRAME will project live, audio-reactive 3D images while the ensemble performs a mind-bending program.

 

New work by Romanian composer Vlad Maistorovici, a touching homage to the famous Metamorfose no.2 as well as Maistorovici’s post-Webernesque arrangements of Bach’s canons, so closely connected to Escher’s mathematical world are among the highlights. The program includes Arvo Pärt’s Spiegel im spiegel, also reflected in Escher’s work, as well as the mathematically unified Konzert für 9 Instrumente by Anton Webern, another composer whose use of canons and variations connects with Escher’s imagery.

 

‘Escher’s legacy has influenced my creative thinking as a composer for many years and working with this wonderful ensemble and DEFRAME’S live visuals will be an unmissable opportunity to experience his art with fresh and relevant music as part of a single all-encompassing artistic whole.’ Vlad Maistorovici, composer and conductor.

 

‘Escher’s work is iconic for every visual artist, he was so far ahead of his time. In this project, we will use a 3D projection technique to bring the ideas behind his work into today’s world, amplified by live music. Escher’s work is mathematical in nature, which makes it a perfect source of inspiration for new digital art.’ Carolien Teunisse, DEFRAME

 

The performances will take place on the 23rd and 24th of February, 2023, in Kunstmuseum, Den Haag. Tickets: www.neweuropeanensemble.com/escher

After buying the concert ticket, the ticket will give you the possibility to visit the exhibition for €10.

 

3D Visuals: DEFRAME (https://www.deframe.nl)
Visual Artist: Carolien Teunisse

New European Ensemble

Conductor: Vlad Maistorovici

Concept: Emlyn Stam, Carolien Teunisse and Vlad Maistorovici

 

 

Johan Sebastian Bach (arr. Vlad Maistorovici) – A Little Harmonic Labyrinth BWV 591, Musical Offering BWV 1079 (extracts), Choral BWV 615

Anton Webern – Konzert für 9 Instrumente op. 24

Arvo Pärt – Spiegel im Spiegel

Vlad Maistorovici – New work (world premiere)

 

With the support of: Fonds Podiumkunsten & Gemeente Den Haag.

 

EXTRA INFORMATION

 

About New European Ensemble

The New European Ensemble was founded in 2009 in the Netherlands by dedicated and passionate musicians from across Europe. The ensemble has built a reputation for imaginative programming as well as ‘fantastic’ (NRC) and ‘excellent performances’ (de Volkskrant) and has been called one of the ‘Netherland’s leading ensembles’ (Nieuwe Noten).  The group performed in nearly all of The Netherlands’ major concert halls and theaters among them the Concertgebouw, Carré Theater and Muziekgebouw aan ’t IJ in Amsterdam, De Doelen in Rotterdam, Tivoli Vredenburg and The Royal Theatre in The Hague.

 

The ensemble performs regularly at festivals such as Gaudeamus Muziekweek, Festival Vlaanderen, November Music, Shanghai New Music Week, Beijing Contemporary Music Festival and Svensk Musikvår. International tours brought the group to the UK, Germany, Belgium, Sweden, Finland, Italy, Lebanon, China and Hong Kong.

 

The ensemble’s musicians regularly work with young composers and performers at the conservatory level at the Hague’s Royal Conservatoire and at music schools worldwide.